Психолог - Пловдив - Елена Тимова

Прегаряне

Синдромът на професионално изчерпване  или бърнаут /Burnout Syndrome/ e квалификацията на изброените  прояви.

При състоянието на бърнаут се наблюдават няколко фази:

1.През тази фаза човек е въодушевен и харесва своята работа. Вярва, че ще задоволи всичките си потребности, има високи очаквания и надежди, харесва колегите си и фирмата, в която работи.

2. Човек започва да осъзнава, че първоначалните очаквания са били нереалистични. Работата не върви по начина, по който той си е мислел, че ще върви; възнаграждението и признанието се оценяват като недостатъчни. Настъпват разочарование и обезверяване. Качеството на работа се влошава, човек изпада в депресия и става открито критичен към организацията.

3.Преживяване на чувство на провал и загуба на самоувереност и самоуважение. Налице е чувство за пълно физическо и емоционално изтощение.

    4.Възстановяване. За успешното излизане от бърнаут е препоръчително  човек да инвестира повече енергия в личните отношения, социалната активност, хоби или спорт.

В повечето случаи синдрома се описва като „индивидуално преживяване в контекста на ра­ботата”, като състояние на физическо, емоционално и умствено изтоще­ние, което се проявява в различните професии. Изразява се, чрез следните три признака:


      1.чувство на емоционално изтощение, безразличие, отдръпване, хро­нична умора, изчерпване. Наблюдава се намалена загриженост за изискванията на организаццията, в усещането, че не можеш повече да им “даваш” от себе си, че си преситен от непрекъснатото вживяване при решаването на различни проблеми и
казуси.


     
2.дехуманизация проявяване на негативно отношение към хората (клиенти, колеги), което може да достигне до цинизъм. Служителят започва да акцентира на грешките, пропуските у своите колеги, не забелязва позитивните им страни, кара ги да се чувстват непрекъснато виновни, не вижда своите про­пуски и т.н. ;


     
3.намаляване (редукция) на професионалните постижения, нега­тивно себевъзприемане и намалена себеефективност в професиона­лен аспект - чувство, че не се справяш вече така успешно, че не си добър в работата си, че се проваляш. Човек престава да вижда поло­жителните резултати, които е постигнал и акцентира само на неуспе­хите.


Ето и няколко начина да се справите с това състояние.

Организирайте времето си. Ако нямате график за всичко, което трябва да свършите през деня, ще попаднете в много стресови ситуации. 

Определяйте приоритетните си задачи. Налага ни се да правим стотици неща. Кои от тях са важните и спешните? Кои могат да изчакат малко?
Планирайте си време за почивка. Това е изключително важно! ВНИМАНИЕ: не става въпрос за годишната ви почивка. Тук става въпрос за почивка ВСЕКИ ДЕН. Ако нямате поне по 1-2 часа дневно, в които сте планирали да си починете, нямам представа как ще продължите напред. Преди няколко години си мислех, че една двуседмична почивка през лятото ще реши въпроса. Да, но НЕ! Тялото си има свой режим на работа и в този режим се включва почивка всеки ден. Как мислите, че ще предотвратите изтощението от една или две работни години? Само с една почивка през лятото? Това няма как да стане…
Открийте източниците си на стрес. Това е малко неприятна задача, но, когато откриете кое точно ви стресира, ще можете или да го ограничите, или да го свършите по-бързо и да го забравите.
Извикайте подкрепление. Ако имате толкова много работа, че се налага да работите непрекъснато, непременно окрийте начин да я прехвърлите на някого. Това може да е човек, с когото сте добре сработени от предишната си работа и да сте сигурни, че ще е коректен с вас. Може просто да опитате да работите с някого по даден проект и да му заплатите за частта, която е свършил, като не се ангажирате дългосрочно с него. Всичко зависи от вас. Вие намирате работата, вие каните тези, с които искате да работите.
Установете си работно време.
Нищо, че сте в началото. Нищо, че всичко чака вас. Задължително си определете рамки на работните часове. След като изтекат, дори не влизайте и в служебната си поща. И утре е ден. Зная, че е много трудно, но ще ви бъде изключително полезно.
НЕ също е отговор.
Не сте длъжни да поемате всичко.
Връщайте се в началото. Полезно е периодично да си припомняте откъде сте тръгнали, каква посока сте виждали в началото, какви са били целите ви. Твърде вероятно е да се окаже, че сте вършили неща, които не са били нужни, но само са ви гълтали от времето и са ви водили до изтощение.


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg